×

Regulamin dla sklepów

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2023

I. Regulamin dla sklepów

 1. Właścicielem witryny dostępnej pod adresem Sukienkowo.com oraz Sukienkowo.com jest   JTS ul. Generała Józefa Hallera 43, 41-814 Zabrze NIP 6452320114 email: biuro@sukienkowo.com dalej zwanym SUKIENKOWO ,SERWISEM lub PORTALEM.
 2. UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu Sukienkowo.com oraz Sukienkowo.pl
 3. SKLEP: sklep online, który współpracuje z   JTS prezentując na SUKIENKOWO swoje towary.
 4. TOWAR: produkt/asortyment prezentowany przez SKLEP w SERWISIE.  
 5. KATALOG Lista produktów widoczna w serwisie SUKIENKOWO, z której system po kliknięciu w dany produkt przekierowuje do właściwego sklepu
 6. REJESTRACJA: proces założenia konta w serwisie SUKIENKOWO poprzez wpisanie niezbędnych danych rejestracyjnych
 7. AKTYWACJA KONTA: Proces akceptacji konta po pozytywnej weryfikacji w serwisie SUKIENKOWO
 8. POZYTYWNA WERYFIKACJA: Spełnienie kryteriów wg których przyjmowane są oferty SKLEPÓW na portalu.
 9. PANEL KLIENTA: system umożliwiający SKLEPOWI po poprawnym zalogowaniu się na dostęp do zarządzania usługami dostępnymi w Serwisie SUKIENKOWO.
 10. OPŁATA: Kwota opłacana przez SKLEP dla serwisu SUKIENKOWO
 11. PAKIET: Zestaw określonych płatnych usług dostępnych w ofercie PORTALU, (zał. Nr 3).
 12. USŁUGI DODATKOWE: Płatne usługi określone poza pakietem, dodatkowe opcje świadczone przez SUKIENKOWO na rzecz SKLEPU, (zał. nr 2).
 13. Cennik – zestawienie rodzaju i wysokości opłat należnych  JTS
 14. W celu korzystania z serwisu SUKIENKOWO niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz sprzęt do komunikowania się (komputer, laptop, tablet, telefon) o min parametrach procesora 1200MHz, 2GB RAM, ekran obsługujący rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Samsung Browser, Safari, Android Browser z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA.

II. Zasady rejestracji i korzystania z serwisu

 1. Serwis SUKIENKOWO nie prowadzi sprzedaży TOWARÓW, jedynym sprzedającym jest SKLEP i to na jego stronie UŻYTKOWNIK dokonuje zamówienia wg zasad określonych w regulaminie SKLEPU oraz zgodnie z prawem handlowym.
 2. Serwis SUKIENKOWO jest KATALOGIEM, który prezentuje TOWARY z współpracującymi sklepami.
 3. Aby rozpocząć współpracę z SUKIENKOWO należy dokonać poprawnej rejestracji firmy poprzez uzupełnienie niezbędnych danych (nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres email), po pozytywnej weryfikacji SKLEP otrzymuje dostęp do swojego panelu klienta.
 4. SUKIENKOWO zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza rejestracyjnego SKLEPU w przypadku negatywnej weryfikacji.
 5. SKLEP na PORTALU może prezentować  produkty z następujących działów: sukienki damskie, suknie ślubne, żakiety/marynarki, kombinezony, spódnice oraz bluzki.
 6. Udostępnianie na PORTALU innych produktów niż opisane w dziale II pkt 6 będzie skutkowało usunięciem tych produktów z widoczności przez Administratora SERWISU.
 7. Inne działania będące sprzeczne z ideami i zasadami portalu SUKIENKOWO będą skutkowały usuwaniem nieregulaminowego asortymentu, a w krytycznych i rażących sytuacjach blokadą konta SKLEPU w serwisie SUKIENKOWO.
 8. Serwis SUKIENKOWO przewiduje wznowienie zablokowanego konta SKLEPU po przeanalizowaniu sytuacji i indywidualnymi uzgodnieniami z zablokowanym SKLEPEM.
 9. Dodanie produktów do panelu klienta odbywa się poprzez zaimportowanie pliku XML  lub scanner automation.
 10. SKLEP z zaimportowanych produktów do panelu klienta samodzielnie może wybrać, które produkty chce wystawić do widoczności na portalu .
 11. Aby przestąpić do SERWISU, SKLEP musi spełniać następujące wymagania:
 •       SKLEP musi być podmiotem zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Polski
 •      Towar, który oferuje SKLEP musi znajdować się w magazynach na terenie Polski i musi być wysyłany z Polski.
 •       SKLEP musi posiadać przeważającą ilość opinii pozytywnych.
 •      SKLEP w swoim asortymencie musi posiadać sukienki.

III. Opłaty

 1. SERWIS nie pobiera opłat rejestracyjnych.
 2. SERWIS nie pobiera prowizji od sprzedaży.
 3. Serwis SUKIENKOWO w zamian za udostępnienie powierzchni reklamowej dla ASORTYMENTU SKLEPU pobiera jedną opłatę na określony czas. (cennik opłat: zał. nr1 oraz zał. Nr 2) .
 4. Cena PAKIETU zależna jest od ilości dodanego ASORTYMENTU do SERWISU przez SKLEP zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. Każdy SKLEP za dodatkową opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem (zał. Nr 2) może skorzystać z opcji dodatkowego promowania
 6. Płatności, wyboru pakietu, dodatkowych promowań SKLEP dokonuje w PANELU KLIENTA,.
 7. SKLEP wszystkie usługi opłaca z góry na określony czas (zał. Nr 1 oraz zał. Nr 2).
 8. Opłaty pakietów na kilka miesięcy do przodu bonifikowane są rabatami określonymi w cenniku.
 9. SKLEP ma możliwość rezygnacji z usług PORTALU w każdym momencie po upływie opłaconego z góry PAKIETU, rezygnacja następuje poprzez nie opłacenie kolejnego okresu  PAKIETOWEGO w tym celu SKLEP nie ma obowiązku informowania o tym PORTALU. Nieopłacenie usług spowoduje automatyczne ukrycie asortymentu z widoczności w serwisie.
 10. SKLEP po zaprzestaniu płatności przykładowo na kilka dni lub  miesiąc może wznowić widoczność swojej oferty w Serwisie przez uiszczenie opłaty PAKIETOWEJ na poczet następnego cyklu.
 11. SKLEP po opłaceniu usług w SERWISIE otrzymuje Fakturę Vat (do pobrania w panelu klienta) na dane, które zostały podane podczas rejestracji,.
 12. SKLEP nie ma możliwości przerwania przedpłaconej wcześniej usługi. Usługa będzie realizowana przez SUKIENKOWO aż do zakończenia emisji.
 13. Zamówień pakietów oraz dodatkowych promowań  KLIENT dokonuje w swoim panelu KLIENTA.
 14. Minimalny czas na jaki SKLEP może wykupić  PAKIET  PODSTAWOWY (zał. Nr 1) to 30 dni,
 15. W serwisie SUKIENKOWO nie obowiązuje okres wypowiedzenia umowy, aby nie korzystać z usługi wystarczy nie przedpłacać następnego okresu.

IV. Wyświetlanie oferty w serwisie

 1. Oferta Sklepu będzie widoczna w SUKIENKOWO po zaksięgowaniu opłaty w ciągu 24h
 2. Dodatkowe promowania będą widoczne w Serwisie zgodnie z zamówieniem Sklepu pod warunkiem, że dana powierzchnia reklamowa będzie dostępna w wybranym przez Sklep terminie.
 3. Kolejność ofert w Serwisie jest automatycznie sortowana w ciągu doby (ilość sortowań na dobę zależna jest od ilości ofert w serwisie) .
 4. Aby przystąpić do wstawienia oferty w Serwisie,  Sklep musi posiadać plik importu produktów  XML.
 5. W przypadku gdy import pliku XML nie powiedzie się jedyną możliwą formą zamieszczenia produktów w Serwisie jest ręczny import.
 6. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać drogą mailową biuro@sukienkowo.com
×

Polityka prywatności dla sklepów

Polityka Prywatności dla Portalu Reklamowego - Reklamodawcy

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2023

I.Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jak portal reklamowy gromadzi, używa i chroni dane osobowe reklamodawców, którzy korzystają z naszej platformy reklamowej. Dbamy o ochronę prywatności naszych użytkowników i dbamy o zachowanie zaufania do naszego portalu. Niniejsza polityka wyjaśnia, jakie informacje są zbierane, w jaki sposób są używane oraz jakie opcje i prawa przysługują naszym reklamodawcom w zakresie przetwarzania danych osobowych.

II.Gromadzenie danych osobowych

 1. W przypadku używania narzędzi analitycznych, możemy gromadzić dane dotyczące efektywności reklamy, takie jak ilość kliknięć, wyświetleń reklam i inne informacje związane z kampanią reklamową.
 2. Gromadzimy również dane automatycznie generowane przez nasze serwery, takie jak adresy IP, typ przeglądarki, preferencje językowe, informacje o urządzeniu, datę i czas odwiedzin oraz inne dane techniczne.
 3. Podczas procesu rejestracji i korzystania z naszej platformy, reklamodawca może być poproszony o podanie pewnych danych osobowych, takich jak:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Nazwa firmy,
 • Dane do faktury.

III.Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dane osobowe reklamodawców są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z naszej platformy reklamowej, w tym zarządzania kampaniami reklamowymi, rozliczania płatności, udostępniania statystyk i analizy efektywności reklamy.
 2. Możemy użyć danych osobowych reklamodawców w celu kontaktu z nimi w sprawach związanych z usługami reklamowymi, informowania o aktualizacjach i innych istotnych informacjach.
 3. Dane zbierane automatycznie, takie jak dane techniczne, mogą być wykorzystane w celu analizy i doskonalenia funkcjonowania naszej platformy oraz dla celów bezpieczeństwa.

IV.Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe reklamodawców mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z platformą reklamową, w tym dostawcom usług płatniczych, dostawcom narzędzi analitycznych oraz podmiotom obsługującym naszą infrastrukturę IT.
 2. W przypadku wymogu prawnego lub w celu ochrony naszych praw i interesów, dane osobowe mogą być ujawnione organom ścigania lub innym uprawnionym organom.

V.Ochrona danych osobowych

 1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych reklamodawców i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem.
 2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i osoby trzecie, którzy są związani z nami umowami o zachowanie poufności.

VI.Prawa reklamodawców

 1. Reklamodawcy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w przypadku, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawne nakładają na nas obowiązek ich przechowywania.
 2. Reklamodawcy mogą wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co może wpłynąć na możliwość korzystania z naszych usług reklamowych.

VII.Kontakt

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub w celu wykonania swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@sukienkowo.com.

Zachęcamy wszystkich naszych reklamodawców do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności i do skontaktowania się z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Rejestracja sklepu